Cam kết bảo mật
Giúp bạn an toàn
là giúp chúng tôi phát triển.


Chúng ta đều cần an toàn và Story cũng vậy.

Để giữ cho bạn an toàn chúng tôi luôn thực hiện nhiều công việc nâng cấp thường xuyên hệ thống quản trị của mình để đảm bảo tính nguyên vẹn cho dữ liệu của bạn.
Những thứ bạn tạo ra (bao gồm văn bản, nội dung đa phương tiện khác như hình ảnh hay video) được lưu trữ trên nền dữ liệu đám mây, phát triển và quản lý bởi hệ thống của Foxrise Studio như một phần cần thiết của dịch vụ.

Đây là những bước phức tạp để giao tiếp giữa nhiều công nghệ lưu trữ cũng như xử lý dữ liệu của máy tính, đôi khi chúng sẽ xảy ra lỗi và gây ra những hiện tượng mà chúng ta không mong muốn như xung đột, thất thoát hoặc sai lệch dữ liệu ban đầu. Kẻ xấu có thể lợi dụng những bất lợi của hệ thống này để lấy cắp hoặc thay đổi một hoặc nhiều dữ liệu của người dùng mà chúng vô tình hoặc chủ ý tấn công.

Chúng tôi hiểu rằng với một nền tảng có sự phát triển và sử dụng thường xuyên, nguy cơ xảy ra lỗi ngày càng lớn hơn. Điều này là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các bước sau để đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu của bạn trên nền tảng của chúng tôi.

1. Ngay lập tức cô lập lượng dữ liệu còn lại hoặc thậm chí dừng vận hành hệ thống để đảm bảo an toàn tối đa cho dữ liệu chưa bị tấn công.

2. Xử lý ngay lập tức để tìm ra nguyên nhân gây tấn công, khắc phúc sớm nhất bằng mọi cách.

3. Liên hệ đến những người dùng bị nghi ngờ tấn công dữ liệu. Một thông báo có thể được gửi đi tới từng người hoặc được thông tin công khai trên các phương tiện thay thế (thường là trang Fanpage chính thức của chúng tôi tại đây.).

4. Chạy các bản khôi phục dữ liệu gốc gần nhất trong trường hợp dữ liệu mới bị mất mát hoặc sai lệch ngay sau khi đã khắc phục thành công.

Chúng tôi tin rằng cùng nhau, chúng ta có thể giữ mọi thứ an toàn!