Godzilla - Eight Hero
phamtu555
Năm xXXx, một con Kaiju với sức mạnh hủy diệt thức tỉnh. Phóng một loại hạt lên mặt đất, khiến 1/7 dân số trên thế giới có những sức mạnh siêu nhiên. Ở thời đại này, có 8 người sở hữu sức mạnh đã đứng lại chống lại những Kaiju ác. Và họ sẽ cùng với Godzilla tiêu diệt chúng
Đang sáng tác

Ẩn bớt
Hiển thị thêm
Chưa có chương truyện nào được tạo cho tác phẩm này. Hãy quay trở lại sau nhé!


Godzilla - Eight Hero

GIỚI THIỆU
Năm xXXx, một con Kaiju với sức mạnh hủy diệt thức tỉnh. Phóng một loại hạt lên mặt đất, khiến 1/7 dân số trên thế giới có những sức mạnh siêu nhiên.

Ở thời đại này, có 8 người sở hữu sức mạnh đã đứng lại chống lại những Kaiju ác. Và họ sẽ cùng với Godzilla tiêu diệt chúng