Overlord fanfic: Quá trình xây dựng Nazarick
Lương Thanh Tùng
Thể loại: isekai, dị giới Fanfic Overlord Các đấng tối cao xây dựng Nazarick như thế nào? Dựa theo truyện Overlord nổi tiếng. 🤔🤔 Đọc cho vui thôi
Đang sáng tác

Ẩn bớt
Hiển thị thêm
Mục lục


Overlord fanfic: Quá trình xây dựng Nazarick

GIỚI THIỆU
Thể loại: isekai, dị giới

Fanfic Overlord


Các đấng tối cao xây dựng Nazarick như thế nào? Dựa theo truyện Overlord nổi tiếng. 🤔🤔 Đọc cho vui thôi