Ghi nhận bản quyền
Bạn xứng đáng
được ghi nhận.


Story tôn trọng quyền trí tuệ của tất cả mọi người.

Yếu tố giúp sự sáng tạo tiếp tục phát triển là chúng cần được ghi nhận một cách đúng đắn và xứng đáng. Trên nền tảng của mình, chúng tôi cam kết giúp tất cả mọi người, tổ chức hoặc thương hiệu đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình
Tại Story, chúng tôi tin rằng, dù đã được đăng ký hay chưa, mọi quyền lợi sáng tác đều cần được bảo vệ. Vì vậy, chúng tôi rất nghiêm túc với các nội dung mới và phê phán các nội dung vi phạm.

Để đảm bảo điều này, chúng tôi hy vọng được sự tham gia của cả các cá nhân cũng như tổ chức hoạt động vì quyền sở hữu trí tuệ. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian dối nào, vui lòng báo cáo với chúng tôi ngay lập tức để chúng có thể được gỡ bỏ.

Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi trở thành nền tảng tự do và công bằng hơn với tất cả!