Thông tin mới
và hỗ trợ
Tìm hiểu thêm
và hiểu rõ hơn.


Viết truyện ngay - Nhận ảnh bìa miễn phí

16 Tháng 08, 2019
Với nhu cầu hỗ trợ các tác giả/ dịch giả (Creator) tham gia hoạt động chia sẻ của họ trên nền tảng mới của mình, đội ngũ thiết kế của Cinematone Story sẽ tiến hành tặng miễn phí 01 ảnh bìa cho mỗi dự án tham gia lần đầu. Các ảnh bìa được thiết kế giúp không chỉ tác phẩm của bạn được nhận diện tốt hơn mà còn thể hiện sự ưu tiên chưa từng có dành cho các Creator của mình.