Thông tin mới
và hỗ trợ
Tìm hiểu thêm
và hiểu rõ hơn.


Viết truyện ngay - Nhận ảnh bìa miễn phí

16 Tháng 08, 2019
Với nhu cầu hỗ trợ các tác giả/ dịch giả (Creator) tham gia hoạt động chia sẻ của họ trên nền tảng mới của mình, đội ngũ thiết kế của Cinematone Story sẽ tiến hành tặng miễn phí 01 ảnh bìa cho mỗi dự án tham gia lần đầu. Các ảnh bìa được thiết kế giúp không chỉ tác phẩm của bạn được nhận diện tốt hơn mà còn thể hiện sự ưu tiên chưa từng có dành cho các Creator của mình.Với nhu cầu hỗ trợ các tác giả/ dịch giả (Creator) tham gia hoạt động chia sẻ của họ trên nền tảng mới của mình, đội ngũ thiết kế của Cinematone Story sẽ tiến hành tặng miễn phí 01 ảnh bìa cho mỗi dự án tham gia lần đầu. Các ảnh bìa được thiết kế giúp không chỉ tác phẩm của bạn được nhận diện tốt hơn mà còn thể hiện sự ưu tiên chưa từng có dành cho các Creator của mình.

Để nhận ảnh bìa miễn phí, trước hết, bạn hãy vào mục Story Creator, chọn tạo mới.
Điền đầy đủ các thông tin về tác phẩm mới của mình giống như trong hình minh họa dưới đây, sau đó chọn "Tạo mới".
Bạn lưu ý, ở bước trên, mục ảnh bìa, bạn có thể để trống hoặc tải lên một hình ảnh bạn đã có.
Sau bước này, hãy liên hệ với chúng tôi qua kênh Chat Hỗ Trợ, bạn có thể tìm biểu tượng này ở cuối mỗi trang. Trò chuyện trực tiếp với các biên tập viên, gửi cho họ tên tác phẩm của bạn để được tư vấn thiết kế ảnh bìa miễn phí.