Web App cho di động
Nhanh chóng, tiện lợi
và dễ dàng.


1. Để thêm Web App vào điện thoại Android của bạn, hãy truy cập vào trang chủ của Cinematone Story bằng trình duyệt Google Chrome.

2. Mở Menu tùy chọn bằng cách nhấn vào biểu tượng , thường sẽ nằm trên cùng hoặc dưới cùng bên trái của màn hình.

3. Bạn tìm đến mục "Thêm vào màn hình chính" (Add to Homescreen).

4. Từ đây, bạn có thể truy cập Cinematone Story bằng cách tìm đến biểu tượng của chúng tôi trên màn hình chính của mình.
1. Để thêm Web App vào điện thoại iPhone của bạn, hãy truy cập vào trang chủ của Cinematone Story bằng trình duyệt Safari.

2. Mở Menu tùy chọn bằng cách nhấn vào biểu tượng nằm chính giữa dưới cùng trên màn hình trình duyệt.

3. Bạn tìm đến mục "Thêm vào màn hình chính" (Add to Homescreen).

4. Từ đây, bạn có thể truy cập Cinematone Story bằng cách tìm đến biểu tượng của chúng tôi trên màn hình chính của mình.